KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK

1. A kölcsönzési időbe az elvitel és a visszahozatal napját nem számítjuk bele.
2. A kölcsönzési idő lejártával az átvett felszerelési tárgyakat a Bérlő köteles tiszta, száraz állapotban visszaszolgáltatni. Ellenkező esetben Bérlő 1000 Ft tisztítási díjat köteles fizetni, illetve ez az összeg levonásra kerül a kaucióból.
3. A kölcsönzés időtartama fenti telefonon vagy címen személyesen – a bérleti idő lejárta előtt – meghosszabbítható, amennyiben az adott felszerelésre nincsen előfoglalás.
4. Bejelentés nélküli késedelem esetén pótdíjat kell fizetni.
5. Felszerelés előzetes online foglalása esetén is kérhető előleg. A bérlés elmaradása esetén az előleg fele 2 nappal a jegyzett időpont előtt visszaigényelhető.
6. A bérleti díjat a bérlés megkezdésekor kell kifizetni.
7. A felszerelési eszközök elvitele csak kaució befizetése esetén lehetséges, ami a felszerelés visszahozatalakor visszafizetésre kerül.
8. A kikölcsönzött felszerelések személyre szóló beállítását díjtalanul végezzük el.
9. A felszerelést Bérlő saját felelősségére használja.
10. Ha a felszerelés megsérül, a javítás munkadíját, illetve a sérült alkatrész árát a bérlő köteles megtéríteni. Ha a felszerelés javíthatatlanul sérül, megsemmisül vagy elvész, Bérlő az eszköz átvételkori értékét köteles megfizetni.
11. Kölcsönözni csak két érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával lehet (pl. személyazonosító kártya, személyi igazolvány, vezetői engedély stb).
12. Kiskorúak csak szülői jelenlét mellett kölcsönözhetnek.